VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ FARNOSTI!


Farské oznamy

 • Vyhlasujeme prípravu na birmovku pre ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov. Prihlášku nájdete na tomto odkaze. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do konca októbra v sakristii kostola Ducha Svätého.
 • Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 5. novembra 2021 na večernej svätej omši o 18:00 v kostole Ducha Svätého.
 • Budúcu nedeľu je Svetový deň misií. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Chceli by sme vás informovať, že práce na obnove Lurdskej jaskyne v areáli Kaplnky Ružencovej Panny Márie pokračujú podľa svojho harmonogramu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v postupovej správe na tomto odkaze. V tom týždni boli dodané nové sochy Panny Márie a svätej Bernadety. Sú vystavené na bočnom oltári v kostole Ducha Svätého, kde zotrvajú až do svojej inštalácie v obnovenej jaskyni. Farnosť sa po incidente z decembra minulého roka, kedy bola socha Panny Márie ťažko poškodená neznámym vandalom rozhodla, že pôvodná socha sa už pre svoje značné opotrebenie (sadra) a tiež rozsah poškodenia obnovovať nebude a rozhodla o zakúpení nových sôch.
  Kto by chcel prispieť na obnovu Lurdskej jaskyne bude tak môcť urobiť bezhotovostným prevodom svojho milodaru na farský účet alebo poštovou poukážkou alebo vložením svojho milodaru do na to určenej pokladničky pri bočnom oltári v kostole Ducha svätého. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 20. SEPTEMBRA 2021

 • aktuálne informácie nájdete na stránke Tlačovej kancelárie KBS
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť 25 percent kapacity kostola,
 • od nedele 26. septembra nebudú sv. omše v kaplnke Ružencovej Panny Márie až do odvolania, zároveň sa pridáva sv. omša v Kostole Ducha Svätého vždy v nedeľu o 16:30,
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť lens náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,