PRAJEME VÁM MILOSTIPLNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV!

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Ján Fábik, Mgr. Peter Pajerský  
Výpomocný duchovný: 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
pondelok, streda a piatok, 15:30 - 17:00

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 18:00

Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 11:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - 7:30


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA FARSKÉHO KOSTOLA SV. KOZMU A DAMIÁNA

Bližším informáciám sú venované podstránky:

 1. Obnova farského kostola sv. Kozmu a Damiána – I. etapa,
 2. Mimoriadny oznam.

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE

Bližším informáciám sú venované webové stránky centra.

Aj tento rok je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 21.04.2019 - 28.04.2019

 

NEDEĽA
21.04. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Pondelok
22.04. VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Utorok
23.04. VEĽKONOČNÝ UTOROK
Streda
24.04. VEĽKONOČNÁ STREDA
Štvrtok
25.04. VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
Piatok
26.04. VEĽKONOČNÝ PIATOK
Sobota
27.04. VEĽKONOČNÁ SOBOTA
NEDEĽA
28.04. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

 • Bohoslužby na Veľkonočný pondelok:

  Kostol Ducha Svätého 6:30 / 8:00 / 11:00 / 18:00
  Farský kostol 11:00


 • Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.

 • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • V nedeľu 28. apríla na sviatok Božieho milosrdenstva bude v kaplnke Pri kríži o 15:30 slávnostná sv. omša. Program v kaplnke začína o 15:00 adoráciou a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

 • V sobotu 27. apríla o 15:00 si vo Farskom kostole vyslúžia sviatosť manželstva Matej Ollé a Ľubomíra Sedláková.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie www.frcth.uniba.sk.

 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii na internetovej stránke www.bhd.sk.

 • Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.

 • Komunita Emanuel pozýva na 24. ročník stretnutia mladých ON JE ŽIVÝ. Stretnutie sa uskutoční 26.-28.4. v Trenčíne. Registrácia na www.onjezivy.sk.

 • Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti vo veku 3-6 rokov do Klubíku. Prihlasovanie na školský rok 2019/2020 prebieha v marci a apríli. Prihláška je k dispozícii tu, vyplnenú je možné ju priniesť počas každého pracovného dňa v dopoludňajších hodinách do Centra rodiny (Bazovského 6). Viac informácii nájdete na tomto plagáte.

 • Pozývame všetky odvážne deti od 6 do 12 rokov na dobrodružnú a zaujímavú cestu do farského denného letného tábora. Kto rád cestuje, nech sa pridá k nám od 8. do 12.júla, každý deň v čase 8:00-16:00 v Centre rodiny. Cena vrátane obeda je 65 eur. Viac informácií nájdete na plagáte nižšie ako aj v prihláške.

  Prihláška je k dispozícii tu ako aj pri východe z kostola. Môžete ju priniesť vyplnenú spolu s dokladom o zaplatení v zalepenej obálke do sakristie Kostola Ducha Svätého alebo počas každého pracovného dňa v dopoludňajších hodinách do Centra rodiny (Bazovského 6).

  Tešíme sa na vás! Vaši animátori.