OD 10. 3. DO ODVOLANIA SA NESMÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA SLÁVIŤ VEREJNÉ BOHOSLUŽBY.

V tomto čase nebudú ani úradné hodiny v kancelárii.

Kostol Ducha Svätého bude otvorený pre súkromnú modlitbu každý deň v čase od 15:00 do 17:00.

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek, Mgr. Andrej Šottník  
Výpomocný duchovný: 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
KANCELÁRIA JE ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 18:00
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - 7:30


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život
Misijná nedeľa


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude v období od júla do polovice bude kaplnka uzatvorená a oplotená ako stavenisko. Z tohto dôvodu sa v nej nebudú v uvedenom čase konať sväté omše. Areál Lurdskej jaskyne bude ešte počas prázdnin prístupný.

O postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu vás budeme pravidelne informovať. Bližším informáciám sú venované podstránky:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka,
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019),
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019),
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019),
 6. Postupová správa č. 4 (október 2019),
 7. Postupová správa č. 5 (november 2019),
 8. Postupová správa č. 6 (december 2019),
 9. Kolaudačné rozhodnutie.

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE


V našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Dávame do pozornosti Projekt MENORA – Návštevy seniorov v domácnostiach. Ak máte záujem v tomto projekte pracovať ako dobrovoľník, alebo máte záujem o návštevy alebo poznáte niekoho, kto by mal o takúto službu záujem, bližšie informácii nájdete na webstránke projektu.

Aj v roku 2020 je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 05.04.2020 - 12.04.2020

 

NEDEĽA
05.04. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Pondelok
06.04.
Utorok
07.04.
Streda
08.04.
Štvrtok
09.04. ZELENÝ ŠTVRTOK
Piatok
10.04. VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Sobota
11.04. BIELA SOBOTA
NEDEĽA
12.04. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 • Slávenie Veľkonočného trojdnia budeme tento rok podľa rozhodnutia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sláviť v našich kostoloch bez účasti ľudu. Napriek tomu chceme zostať s vami duchovne spojení. Preto pripájame čas slávení v našej farnosti, aby sme aspoň takto mohli vytvoriť a prežiť vzájomnú blízkosť a duchovné spoločenstvo.

  Čas slávení Veľkonočného trojdnia v našej farnosti bez účasti ľudu: Zelený štvrtok o 18:00, Veľký piatok o 15:00, Veľkonočná vigília o 19:30.

  Všetkých pozývame, aby sa sústredene zúčastnili slávenia, ktoré je sprostredkované vysielaním Televízie Lux alebo Rádia Lumen, alebo iného dostupného katolíckeho slávenia Veľkonočného trojdnia.


 • Kostol Ducha Svätého bude otvorený pre súkromnú modlitbu každý deň od 15:00 do 17:00. Na Veľký piatok od 10:00 do 12:00. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu!

  Prosíme o prísne dodržiavanie všetkých hygienických požiadaviek a usmernení, ktoré platia v týchto dňoch.


 • Bratislavská charita začala s iniciatívou Pošli tašku. Ide o projekt, ktorý môže spojiť tých, ktorí chcú pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú (nielen seniori, ale aj tí, ktorí sú izolovaní/v karanténe a nemajú pomoc). Vychádza z ľudského záujmu o ľudí v našej blízkosti a kresťanskej spolupatričnosti. Je to šanca pre mnohých z nás vyjadriť našu vieru v praxi. Viac informácií nájdete na webstránke www.poslitasku.sk.

 • Centrum rodiny hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri šití ochranných rúšok.

  Ako môžete pomôcť?
  - Prineste nám materiál (nite do šijacích strojov, gumičky, lemovací prúžok, bavlnená látka).
  - Príďte pomôcť pripraviť materiál na šitie (strihanie, žehlenie).
  - Pomôžte so šitím na šijacom stroji (stroje máme k dispozícií).

  Dodržiavame všetky hygienické predpisy:
  - V jednej miestnosti maximálne 2 osoby,
  - zabezpečíme rúško, rukavice,
  - dezinfekcia a umývanie kľučiek, náradia a stolov.

  Ak môžete akokoľvek pomôcť neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0944 834 313 alebo na info@centrumrodiny.sk


 • Chceli by sme vás informovať, že hlavná časť prác na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie bola ukončená a dňa 17. decembra 2019 bola vykonaná ich kolaudácia. Na základe dohody s dodávateľom stavby a podľa podmienok Kolaudačného rozhodnutia, budú zostávajúce práce v areáli postupne ukončované. Ide o dokončenie dlažbových chodníkov za presbytériom, terénne úpravy v priestore medzi farou a kaplnkou a tiež konečné sadové úpravy. Termín ich dokončenia bol stanovený na 30.3.2020. Prosíme návštevníkov areálu Kaplnky aby rešpektovali obmedzenú prístupnosť časti jej areálu, riadne oddelenú stavebným oplotením. Tiež prosíme o pochopenie, že areál momentálne nie je bezbariérovo prístupný, ale len po hlavnom schodisku, zdola z Brižitskej ulice. Sv. omše budú od 25. decembra 2019 v nedele a o 7:30.

  Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

  Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019), správe 3 (september 2019), správe 4 (október 2019), správe 5 (november 2019) a správe 6 (december 2019).

  Aktuálne zverejňujeme aj kolaudačné rozhodnutie.