Vitajte na našej farskej stránke!

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kaplán: 
Mgr. Peter Pajerský  
Výpomocní duchovní: 
ThLic. CsiLic. Martin Kramara, 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.  

 

Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 643
  610 85 
- kancelária:  02 / 644 633 15 (len počas úradných hodín)

Úradné hodiny:  pondelok, streda a piatok, 15:30 - 17:00

 

Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 18:00
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 11:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - 7:30

 

Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná jej podstránka, nech sa páči, kliknite.

 

Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

 

SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka, nech sa páči, kliknite

 

OBNOVA FARSKÉHO KOSTOLA SV. KOZMU A DAMIÁNA

Bližším informáciám sú venované podstránky:

 1. Obnova farského kostola sv. Kozmu a Damiána – I. etapa,  nech sa páči, kliknite
 2. Mimoriadny oznam, nech sa páči, kliknite

 

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE

Bližším informáciám sú venované webové stránky  centra,  nech sa páči, kliknite .

Aj tento rok je možné poukázať na CR 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo. Ďakujeme!

 

Farské oznamy 21.05.2017 - 28.05.2017

 

NEDEĽA
21.05. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pondelok
22.05.
Utorok
23.05.
Streda
24.05.
Štvrtok
25.05. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
Piatok
26.05. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Sobota
27.05.
NEDEĽA
28.05. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 • Bohoslužby na prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána (štvrtok 25. mája) budú takto:

  Kostol Ducha Svätého 6:30 / 16:30 / 18:00

  Kaplnka Ružencovej Panny Márie 7:30

  Farský kostol sv. Kozmu a Damián 18:00

  Kaplnka Božieho milosrdenstva 17:00

  V stredu 24. mája večer (18:00) slávime vigíliu.


 • Spovedanie detí a ich príbuzných pred l. sv. prijímaním bude v piatok 26. mája od 16:00.

 • Slávnosť prvého svätého prijímania (ZŠ Beňovského, ZŠ Pri kríži) bude v sobotu 27. mája o 10:00 v Kostole Ducha Svätého.

 • Združenie Laura pozýva všetky dievčatá vo veku 9-15 rokov na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.5. o 15:00 v priestoroch Centra rodiny na Bazovského 6.

 • Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať.

 • Pozývame vás na nový dobroBazár v Dome Quo Vadis, každý posledný štvrtok v mesiaci (najbližšie 25. mája) od 18:00 do večera. Viac na www.domquovadis.sk.

 • Srdečne vás pozývame na 25. ročník gospelového festivalu Lumen, ktorý sa uskutoční 2.–3. júna v Trnave. Viac informácií na www.fln.sk.

 • Centrum rodiny v spolupráci s farnosťou Dúbravka rozširuje službu Výdaj šatstva pre sociálne odkázaných ľudí o potravinovú pomoc. Každý pondelok od 16:00 do 18:00 môžete do zberne v Centre rodiny na Bazovského 6. priniesť okrem sezónneho šatstva aj trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Bližšie informácie na plagátiku.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.