Vitajte na našej farskej stránke!

Od stredy 6. mája je opätovne povolené verejné slávenie svätých omší, ktoré však podlieha viacerým obmedzeniam (podrobnejšie v oznamoch).

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek  
Výpomocný duchovný: 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., CSILic. Jozef Kováčik  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
POČAS LETNÝCH MESIACOV (JÚL, AUGUST): streda a piatok, 15:30 - 17:00

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30 (odporúčaná pre seniorov), 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00 (odporúčaná pre seniorov), 11:00 (farská), 18:00.
Sv. omša za účasti detí o 9:30 počas letných mesiacov (JÚL, AUGUST) nebude.
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - nekonajú sa vzhľadom na priestorové opatrenia


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život
Misijná nedeľa


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude v období od júla do polovice bude kaplnka uzatvorená a oplotená ako stavenisko. Z tohto dôvodu sa v nej nebudú v uvedenom čase konať sväté omše. Areál Lurdskej jaskyne bude ešte počas prázdnin prístupný.

O postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu vás budeme pravidelne informovať. Bližším informáciám sú venované podstránky:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka,
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019),
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019),
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019),
 6. Postupová správa č. 4 (október 2019),
 7. Postupová správa č. 5 (november 2019),
 8. Postupová správa č. 6 (december 2019),
 9. Kolaudačné rozhodnutie.

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE


V našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Dávame do pozornosti Projekt MENORA – Návštevy seniorov v domácnostiach. Ak máte záujem v tomto projekte pracovať ako dobrovoľník, alebo máte záujem o návštevy alebo poznáte niekoho, kto by mal o takúto službu záujem, bližšie informácii nájdete na webstránke projektu.

Aj v roku 2020 je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 05.07.2020 - 12.07.2020

 

NEDEĽA
05.07. SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
Pondelok
06.07.
Utorok
07.07.
Streda
08.07.
Štvrtok
09.07.
Piatok
10.07.
Sobota
11.07. SV. BENEDIKTA,OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
NEDEĽA
12.07. 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 • Centrum rodiny hľadá dobrovoľníkov, animátorov na denný letný tábor, ktorý bude organizovať od 17. do 21. augusta alebo od 24. do 28. augusta. V prípade záujmu, nájdete viac informácií na plagátiku.

 • Hľadáme nových organistov. Kto by mal záujem a chcel by svojou službou pomôcť v našej farnosti, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 • Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

 • USMERNENIA KU KONANIU BOHOSLUŽIEB V KOSTOLOCH

 • Pri vstupe do kostola je nutné vydezinfikovať si ruky, prípadne nosiť jednorazové rukavice.

 • Počas trvania svätej omše (mimo momentu sv. prijímania) je potrebné nosiť rúško alebo inú dostatočnú ochranu tváre.

 • Pravidlá od 10. júna 2020 už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.

 • Sväté prijímanie sa rozdáva do ruky. Účastník sv. omše s eucharistiou v ruke ustúpi do strany a priamo pred kňazom prijme eucharistiu.

 • Odporúčaná svätá omša pre seniorov bude v nedeľu o 8,00 a v týždni o 6,30.

 • Pred každou sv. omšou okrem nedele je možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

 • Od stredy 17. júna je odvolaný všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

 • ĎALŠIE OZNAMY

 • Bratislavská charita začala s iniciatívou Pošli tašku. Ide o projekt, ktorý môže spojiť tých, ktorí chcú pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú (nielen seniori, ale aj tí, ktorí sú izolovaní/v karanténe a nemajú pomoc). Vychádza z ľudského záujmu o ľudí v našej blízkosti a kresťanskej spolupatričnosti. Je to šanca pre mnohých z nás vyjadriť našu vieru v praxi. Viac informácií nájdete na webstránke www.poslitasku.sk.

 • Chceli by sme vás informovať, že hlavná časť prác na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie bola ukončená a dňa 17. decembra 2019 bola vykonaná ich kolaudácia. Na základe dohody s dodávateľom stavby a podľa podmienok Kolaudačného rozhodnutia, budú zostávajúce práce v areáli postupne ukončované. Ide o dokončenie dlažbových chodníkov za presbytériom, terénne úpravy v priestore medzi farou a kaplnkou a tiež konečné sadové úpravy. Termín ich dokončenia bol stanovený na 30.3.2020. Prosíme návštevníkov areálu Kaplnky aby rešpektovali obmedzenú prístupnosť časti jej areálu, riadne oddelenú stavebným oplotením. Tiež prosíme o pochopenie, že areál momentálne nie je bezbariérovo prístupný, ale len po hlavnom schodisku, zdola z Brižitskej ulice. Sv. omše budú od 25. decembra 2019 v nedele a o 7:30.

  Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

  Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019), správe 3 (september 2019), správe 4 (október 2019), správe 5 (november 2019) a správe 6 (december 2019).

  Aktuálne zverejňujeme aj kolaudačné rozhodnutie.