Vitajte na našej farskej stránke!

Od stredy 6. mája je opätovne povolené verejné slávenie svätých omší, ktoré však podlieha viacerým obmedzeniam (podrobnejšie v oznamoch).

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek  
Výpomocný duchovný: 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., CSILic. Jozef Kováčik  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
pondelok, streda a piatok, 15:30 - 17:00

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30 (odporúčaná pre seniorov), 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00 (odporúčaná pre seniorov), 9:30 (za účasti detí) 11:00 (farská), 18:00.
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - DO ODVOLANIA SA NEKONAJÚ


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život
Misijná nedeľa


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Bližšie informácie o postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu sú zverejnené tu:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka,
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019),
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019),
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019),
 6. Postupová správa č. 4 (október 2019),
 7. Postupová správa č. 5 (november 2019),
 8. Postupová správa č. 6 (december 2019),
 9. Kolaudačné rozhodnutie.
 10. Postupová správa č. 7 (jar 2020),

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE


V našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Dávame do pozornosti Projekt MENORA – Návštevy seniorov v domácnostiach. Ak máte záujem v tomto projekte pracovať ako dobrovoľník, alebo máte záujem o návštevy alebo poznáte niekoho, kto by mal o takúto službu záujem, bližšie informácii nájdete na webstránke projektu.

Aj v roku 2020 je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Centrum rodiny v spolupráci s farnosťou organizuje od 17. do 21. augusta denný letný tábor pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Kapacita detí na je už obsadená. V prípade záujmu o iný denný tábor je potrebné napísať na info@centrumrodiny.sk .


Farské oznamy 27.09.2020 - 04.10.2020

 

NEDEĽA
27.09. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok
28.09.
Utorok
29.09. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Streda
30.09. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
01.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok
02.10. Svätých anjelov strážcov, spomienka
Sobota
03.10.
NEDEĽA
04.10. 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • V mesiaci október Cirkev veľmi odporúča spoločnú modlitbu ruženca. V Kostole Ducha Svätého sa budeme ruženec modliť vždy od 17:15.

 • V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok od 17:00 hod.

 • Spoločenstvo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca vás všetkých pozýva vo štvrtok 1. októbra od 17:00 do 18:00 na moderovanú adoráciu obetovanú za kňazov.

 • V sobotu 3. októbra o 17:00 hod. bude v Kostole Ducha Svätého pobožnosť Fatimskej soboty.

 • V sobotu 3. októbra o 14:30 si v Kostole Ducha Svätého vyslúžia sviatosť manželstva Juraj Gaál a Zuzana Jaščurová.

 • V sobotu 10. októbra bude v Assisi blahorečený 15 ročný chlapec Carlo Acustis, ktorý bol nadšencom Eucharistických zázrakov. Jeho knihu o takmer 150. Eucharistických zázrakoch vo svete s bohatou fotodokumentáciou si môžete zakúpiť v slovenskom preklade v sakristii za 10 EUR.

 • Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com. Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže, pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

 • Príprava prvoprijímajúcich detí ZŠ Beňovského bude dnes (27. septembra) o 15:00 a pre deti ZŠ Pri kríži o 15:45 v Kostole Ducha Svätého.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • Hľadáme nových organistov. Kto by mal záujem a chcel by svojou službou pomôcť v našej farnosti, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 • Opatrenia platné od 10. septembra (až do odvolania)

  Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • Vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

 • Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

 • Odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

 • Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.

 • Z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

 • Pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách – v našej farnosti sv. omša o 8:00.

 • Dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

 • Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii).

 • Odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu).

 • Odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).

 • Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

 • ĎALŠIE OZNAMY

 • Bratislavská charita začala s iniciatívou Pošli tašku. Ide o projekt, ktorý môže spojiť tých, ktorí chcú pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú (nielen seniori, ale aj tí, ktorí sú izolovaní/v karanténe a nemajú pomoc). Vychádza z ľudského záujmu o ľudí v našej blízkosti a kresťanskej spolupatričnosti. Je to šanca pre mnohých z nás vyjadriť našu vieru v praxi. Viac informácií nájdete na webstránke www.poslitasku.sk.

 • Chceli by sme vás informovať, že hlavná časť prác na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie bola ukončená a dňa 17. decembra 2019 bola vykonaná ich kolaudácia. Na základe dohody s dodávateľom stavby a podľa podmienok Kolaudačného rozhodnutia, boli následne ukončené zostávajúce práce v areáli. Išlo o dokončenie dlažbových chodníkov za presbytériom, terénne úpravy v priestore medzi farou a kaplnkou a tiež konečné sadové úpravy.

  Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

  Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019), správe 3 (september 2019), správe 4 (október 2019), správe 5 (november 2019), správe 6 (december 2019) a správe 7 (jar 2020).

  Aktuálne zverejňujeme aj kolaudačné rozhodnutie.