VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ FARNOSTI!


Farské oznamy

 • Ako sme vás už informovali, od 22. do 26.júna tohto roku sa v Ríme uskutoční X. svetové stretnutie rodín. Koná sa kontexte Roku rodiny Amoris letitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26.júna 2022. Témou stretnutia je: „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. Rímska diecéza v rámci prípravy na túto udalosť zverejnila 7 prípravných katechéz, ktoré ponúka ako materiál na duchovnú prípravu pre všetky diecézy, farnosti, spoločenstvá, rodiny na celom svete.
  Aj naša farnosť sa chce aktívne zapojiť do tejto prípravy formou farských stretnutí, na ktorých budeme uvedené katechézy preberať.
  Prvé stretnutie sa uskutoční budúcu nedeľu 30. januára 2022 o 16.00 hod. v Kostole Ducha Svätého. V rámci programu predstavíme celý projekt, zastavíme sa nad textami úvodnej katechézy, zaznie svedectvo manželov. Srdečne pozývame manželov, rodiny, mladých, všetkých, ktorým záleží na rodine, využiť túto príležitosť ako získanie nových inšpirácii pre rast v láske a radosti. Materiály, ktoré budú obsahom týchto stretnutí nájdete na stránke www.svetovestretnutierodin.sk.
 • Zmeny v organizácii bohoslužieb:
  Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov. V našej farnosti sv. omše v nedeľu.
  Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov. V našej farnosti sv. omše od pondelka do soboty.
  Režim základ
  Individuálna pastorácia ( vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania): v našej farnosti od 17:30 - 18:00 a 18:30 – 19:00.
  Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
  Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
 • V nedele a prikázané sviatky budú sväté omše o 11.00 hod. vysielané online cez YouTube kanál s názvom Farnosť Bratislava - Dúbravka.
 • Chceli by sme vás informovať, že práce na obnove Lurdskej jaskyne v areáli Kaplnky Ružencovej Panny Márie boli ukončené a nové sochy Panny Márie a svätej Bernadety boli požehnané na slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Slávnostné požehnanie, ktoré pre súčasnú Covid situáciu žiaľ nebolo možné organizovať, bude vykonané v termíne po Veľkej noci.
  Vďaka Pánovi sa takmer do roka a do dňa od vandalského poškodenia pôvodnej sochy Panny Márie podarilo realizovať obnovu celého areálu jaskyne, čím bola zavŕšená posledná - IV. etapa obnovy Kaplnky Ružencovej Panny Márie a jej areálu.
  Náklady na obnovu Lurdskej jaskyne a jej areálu činili spolu 63 491 Eur s DPH. Podrobné informácie o vykonaných prácach a štruktúre nákladov sú zverejnené na farskej web stránke. Financovanie tejto etapy obnovy bolo výhradne z prostriedkov farnosti – čiže z milodarov. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné - Pán Boh odmeň!

USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 12. JANUÁRA 2022

 • aktuálne informácie nájdete na stránke Tlačovej kancelárie KBS
 • Bohoslužieb sa môže zúčastniť počet osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch") zodpovedajúci 50% kapacity priestorov pri bohoslužbách bez spevu (V našej farnosti sv. omše v nedeľu.) a 25% kapacity priestorov pri bohoslužbách so spevom (V našej farnosti sv. omše v pondelok až sobotu.). Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.
 • Sväté omše budú naživo vysielané online cez YouTube kanál s názvom Farnosť Bratislava - Dúbravka každú nedeľu a prikázaný sviatok o 11.00 hod.