PRAJEME VÁM MILOSTIPLNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV!

Od 01.01. do 24.01.2021 je pozastavené slávenie verejných bohoslužieb.

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek  
Výpomocný duchovný: 
JCDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD., CSILic. Jozef Kováčik  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV OD 21.12.2020 DO 10.1.2021 JE KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Potrebné záležitosti vybavíme po skončení večernej sv. omše.

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30 (odporúčaná pre seniorov), 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00 (odporúčaná pre seniorov), 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 16:30 (počas trvania opatrení) 18:00.
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - 7:30 (od 6.decembra)


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život
Misijná nedeľa


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Bližšie informácie o postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu sú zverejnené tu:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka,
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019),
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019),
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019),
 6. Postupová správa č. 4 (október 2019),
 7. Postupová správa č. 5 (november 2019),
 8. Postupová správa č. 6 (december 2019),
 9. Kolaudačné rozhodnutie.
 10. Postupová správa č. 7 (jar 2020),

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE

V našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Aj v roku 2020 je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 03.01.2021 - 10.01.2021

 

NEDEĽA
03.01. DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Pondelok
04.01.
Utorok
05.01.
Streda
06.01. ZJAVENIE PÁNA (TRAJA KRÁLI), slávnosť
Štvrtok
07.01.
Piatok
08.01.
Sobota
09.01.
NEDEĽA
10.01. 3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 • Opatrenia platné od 1.januára:

  Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, je vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

  Nesmú sa konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

  Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

  Pozývame všetkých bratov a sestry, aby i napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z kritického stavu šírenia sa koronavírusu v spoločnosti, vytrvali v osobnej modlitbe, v budovaní spoločenstva domácej cirkvi v rodinách, vo vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, v obetovanom utrpení ako účasti na Kristovom kríži a v zodpovednosti v dodržiavaní hygienických i protipandemických opatrení ako prejave lásky k blížnym.

  ĎALŠIE OZNAMY

 • Bratislavská charita začala s iniciatívou Pošli tašku. Ide o projekt, ktorý môže spojiť tých, ktorí chcú pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú (nielen seniori, ale aj tí, ktorí sú izolovaní/v karanténe a nemajú pomoc). Vychádza z ľudského záujmu o ľudí v našej blízkosti a kresťanskej spolupatričnosti. Je to šanca pre mnohých z nás vyjadriť našu vieru v praxi. Viac informácií nájdete na webstránke www.poslitasku.sk.

 • Chceli by sme vás informovať, že hlavná časť prác na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie bola ukončená a dňa 17. decembra 2019 bola vykonaná ich kolaudácia. Na základe dohody s dodávateľom stavby a podľa podmienok Kolaudačného rozhodnutia, boli následne ukončené zostávajúce práce v areáli. Išlo o dokončenie dlažbových chodníkov za presbytériom, terénne úpravy v priestore medzi farou a kaplnkou a tiež konečné sadové úpravy.

  Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

  Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019), správe 3 (september 2019), správe 4 (október 2019), správe 5 (november 2019), správe 6 (december 2019) a správe 7 (jar 2020).

  Aktuálne zverejňujeme aj kolaudačné rozhodnutie.